06.02.2014 | General

Aclima er fri for skadelige stoffer i produktene.

Aclima har i 75 år vært en seriøs aktør innen norsk tekstilbransje. Vi tør påstå at det ikke hadde vært tilfelle hvis vi hadde tatt lett på arbeidsforhold, miljø og giftstoffer i produktene.

Det har den siste tiden vært store oppslag om giftstoffer i klær og ellers i omgivelsene våre. Kroppen vår inneholder i dag 400 giftstoffer som ikke fantes i 1950 og barna våre er de mest sårbare.

Vi i Aclima sikrer at verdier for skadelige stoffer ligger under anbefalt nivå fra myndighetene gjennom vår Øko-tex sertifisering.

Aclima har to Øko-Tex sertifiseringer, én for voksne og én for barn (klasse 1) som selvfølgelig er mye strengere. Disse revideres en gang hvert eneste år; en prosess som er kostbar og tidkrevende. Alle Aclima- plagg blir da testet i laboratoriet, og de leverandørene som ikke kan vise til Øko-tex sertifiseringer får ikke levere til oss. Det er et absolutt krav fra Aclima.

Det er mange grunner til at vi velger å legge produksjonen til egen fabrikk, og to av grunnene kommer tydelig frem i nyhetsbildet i dag: kontroll på kvalitet av alle varene vi bruker - deriblant kjemikalier, samt arbeidsforholdene til våre kollegaer.  Alle våre leverandører holder også til i EU/EØS- området, og dette sikrer gode arbeidsforhold og god lovgivning på hva som er tillatt av miljøgifter.

Du skal være trygg når du handler et Aclima- produkt. Hvis du lurer på noe angående Øko-Tex, så ta gjerne kontakt med oss.


English:

Aclima is completely free from harmful substances 


Aclima has been a part of the Norwegian textile industry for 75 years. We dare say that this would not be the case if we had not cared deeply about working conditions, the environment and harmful substances in our products. 

Lately, there have been several headlines regarding toxic and harmful substances in clothes and in the environment. Our bodies contain 400 toxins that did not exist in 1950, and our children are the most vulnerable. 

Through our Eco-Tex certifications, we in Aclima ensure that the level of harmful substances in our products are well below the recommended level set by the Government. 

Aclima has two Eco-Tex certifications; one for adults, and one for children (class 1) that is naturally much stricter. These are re-evaluated every year, a process that is costly and time consuming. All Aclima products are tested in a lab, and the suppliers that are not Eco-Tex certified can not deliver to us. This is an absolute demand from Aclima. 

There are several reasons for why we choose to have our own factory, and the two main reasons are quality control of our products - in terms of chemicals and processes used - and working conditions for our colleagues. All our suppliers are from the EU/EEA area, which ensures good working conditions and sound environmental legislation. 

We want you to feel safe when buying an Aclima product. If you have any questions regarding Eco-Tex, please contact us.