09.02.2015 |

Brukergruppe :: Brannvesen - Aclima DoubleWool

Test av Aclima Doublewool - Polo og Longs

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS er landets tredje største brannvesen, med ca. 4600 utrykninger pr. år, hvorav ca. 650 av disse er reelle branner av ulik størrelse. Som interkommunal vertsbrannvesen, er også tjenesten et senter for opplæring og ferdighetstrening for tilknyttede distriktskommuner.

Røyk- og kjemikaliedykking er en aktivitet med ekstreme påkjenninger, og som stiller svært høye krav til verneutstyr og bekledning. Vi anser det som viktig og interessant å bidra med testing av slikt utstyr i vårt miljø. 


TESTPESONELL

Røykdykkerne som har stått bak denne testen har alle 10 - 20 års erfaring som røyk- og kjemikaliedykkere. I tillegg til ordinær utrykning, er disse også instruktører for intern/ekstern opplæring.

UTSTYR SOM BRUKES I DAG

I et historisk perspektiv har bekledning for røyk- og kjemikaliedykkere endret seg vesentlig de senere år. Tidligere benyttet man gjerne flere lag med ull som bekledning under ytre brannbekledning. Primært for å isolere mot strålevarme og varmegjennomslag.

Dagens brannbekledning har blitt svært god, og behovet for å isolere mot gjennomslag er redusert kraftig. Likevel vil faktorer som omgivelsestemperatur og en svært fysisk krevende arbeidssituasjon stille høye krav til det vi kaller underbekledning. De fleste røyk- og kjemikaliedykkere benytter i dag ett lag med 400g ullfrotte, uten at det nødvendigvis er en god løsning. 

VIKTIGE FAKTORER FOR UNDERBEKLEDNING

For vår bruk er følgende faktorer av avgjørende betydning:

  •   Varmeisolerende egenskaper. Omgivelsestemperaturer i vårt miljø kan gjerne ligge mellom 200-300 grader, i enkelte tilfeller høyere. Følgelig er varmeisolerende egenskaper svært viktig. Luft isolerer som kjent godt, og i et historisk perspektiv har tykke plagg og/eller flere lag vært å foretrekke. Dette gir i midlertid en kortvarig ønsket effekt, da de fukttransporterende egenskapene ikke på noen måte blir tilstrekkelig. Videre påvirker en slik bekledning også bevegelse og komfort i negativ retning.

  •   Varmeegenskaper i våt tilstand. De fleste tror at brannyrket er et varmt yrke. Det stemmer ikke. Tradisjonelt gjennomføres en til to røykdykkerinnsatser ifm. en brann, med en innsatstid på 15-20 minutter hver. Deretter følger gjerne et langvarig etterarbeid på stedet med sikring. Tradisjonelt tar dette fra timer til døgn. Målinger viser at væsketapet hos en røykdykker kan være opp til 2 liter på 15 minutter innsats i starten. Følgelig vil alt av tøy være like vått som man har badet i det. Dette gjør etterarbeidsfasen svært utfordrende. Vi er helt avhengig av at underbekledningen vi benytter har svært gode varmeegenskaper også i våt tilstand. Ull varmer som kjent også i våt tilstand. Likevel oppleves våt ull direkte på kroppen som ubehagelig. Tykkelsen på bekledningen er også av betydning, da tykkere plagg akkumulerer mer vann en tynne, som igjen gir utslag i vekt.

  •   Passform i våt tilstand. Som forklart ovenfor blir gjerne vår underbekledning like våt som om man har badet i det. Vi har testet og brukt en rekke typer underbekledning i årenes løp som har god passform, har god evne til å transportere fukt, og som konserverer varme bra i tørr og moderat våt tilstand. Men, felles for de fleste er at de i større eller mindre grad mister passform når de eksponeres for den mengden fukt som vi gjerne opplever. Man opplever gjerne at plagget strekkes ut av form, hvilket gjerne medfører rakning i sømmer m.m. ved fortsatt bruk. I de tilfeller der plagget strekkes uforholdsmessig mye, påvirkes også bevegelighet og komfort i vesentlig grad.

  •   Vask og slitasje. I vårt virke utsettes underbekledningen for store og hyppige påkjenninger, og vaskes følgelig svært ofte. Selv om varighet over tid ikke er av avgjørende betydning for vår del, er det naturlig å se på varighet/kvalitet på det tøyet vi benytter. Vår generelle erfaring i så måte er at det tøyet som endrer minst passform i våt tilstand, er gjerne det tøyet som har lengst levetid. 


KONKLUSJON ETTER TEST AV ACLIMA DOUBLEWOOL POLO OG LONGS

Ved testing av dette tøyet har viktige faktorer som nevnt ovenfor stått sentralt i vår vurdering.

Vi har testet dette tøyet omfattende i operativ sammenheng, samt under øvelser der omgivelser og påvirkende faktorer er mer forutsigbar. Testperioden har vart i tilnærmet 1 år.

Tilbakemeldingene fra røykdykkerne som har gjennomført testen er entydig og samstemt.

På et detaljert nivå er testpersonellet svært fornøyd med kombinasjonen av «brynje» mot kroppen med heldekkende ull ytterst. Flere i panelet har testet tilsvarende løsninger tidligere med dårlig erfaringer. Man har her opplevd at disse elementene strekker seg i ulik grad ved høy fuktbelastning, noe som gir dårlig komfort og kort levetid. For Aclima sin Doublewool er dette sammenfattet på en svært god måte, og plagget oppleves som «en enhet» uansett fuktbelastning. Dette gir optimal komfort, og testen har også vist at tøyet er svært holdbart over tid.

Med en fungerende to-lags løsning har testpersonellet latt seg imponere over de fukttransporterende egenskapene Aclima sin Doublewool har. Selv om ytterdelen er tilnærmet mettet i fukt, oppleves plagget som komfortabelt tørt på kroppen, og de varmekonserverende egenskapene erfares som vesentlig høyere en noe annet vi tidligere har testet.

Videre er testpersonellet svært fornøyd med passform, plassering og kvalitet på sømmer. Dette gir god bevegelighet også i våt tilstand. Plassering og valg av søm har også etter vår erfaring direkte innvirkning på hvor mye tøyet «siger» i våt tilstand, og ikke minst hvor mye sømmene belastes i så måte. Strekk og rakning i søm er et vanlig problem på vår underbekledning. Gjennom det året vi har testet Aclima sin Doublewool har vi ikke hatt noen form for rakning i noen søm.

Glidelås i hals har erfaringsmessig fordeler og ulemper. For oss er den primære utfordringen at metall akkumulerer varme, for generell bruk kan en glidelås skape ubehag. Flere av testpersonellet har gitt utrykk for at Aclima har utarbeidet en funksjonell og behagelig løsning for dette problemet på Doublewool polo.

Overordnet mener samtlige i testpanelet at denne underbekledningen er et svært godt produkt. Superlativer som; «helt perfekt» «beste noen sinne» «ingen i nærheten» har i sin enkelhet gått igjen i samtlige tilbakemeldinger, og følgelig oppleves det som naturlig å gjengi de her. Egenskaper som svært god passform og komfort, spesielt i våt tilstand, samt svært gode fukttransporterende og varmekonserverende egenskaper er faktorer som vektlegges i høy grad.

Trondheim, 15.08.15

Frank Hansen
Overbrannmester/ vaktleder
Trøndelag brann og redningstjeneste IKS